spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

O firmie

DDG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa powstała w Białej Podlaskiej na początku 2010r. w wyniku naturalnej ewolucji i rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej od 1994r. pod nazwą ZUB „Inżynier” Ireneusz Grasko.
Firma działa we wszystkich branżach budownictwa: drogowego, kubaturowego, gospodarki komunalnej, infrastruktury technicznej i przemysłowej. W ostatnich latach nabyliśmy doświadczenia w obsłudze obiektów zabytkowych, co jest wyraźnie zauważalne w specjalizacji firmy. Spółka działa na terenie całego kraju. W 2010 roku, wraz z powstaniem spółki został umiejscowiony pierwszy oddział w Białymstoku.
Pierwotnym podstawowym elementem działalności było nadzorowanie robót budowlanych. W miarę rozwoju firmy, jej potencjał został dostrzeżony przez współpracujące firmy wykonawcze, dzięki czemu zaczęła rozwijać się działalność konsultingowo-doradcza. Kadra posiadająca dogłębną znajomość warunków kontraktowych FIDIC, w połączeniu z rozległą wiedzą inżynierską i prawną oraz doświadczeniem nabytym podczas realizacji dużych inwestycji różnych branż, okazała się wyjątkowo cenna dla firm wykonawczych. Nasza wiedza i doświadczenie zostało również docenione przez różne organy państwowe, które zaproponowały nam wykonanie opinii i ekspertyz na potrzeby prowadzonych postępowań cywilnych i karnych.
Aby zapoznać się z zrealizowanymi przez nas inwestycjami przejdź tutaj.

DDG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Warszawska 100
21-500 Biała Podlaska
Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000354078


Zarząd spółki

DDG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zarządzana jest przez komplementariusza - spółkę DDG sp. z o.o., której zarząd stanowią:

mgr inż. Ireneusz Grasko - prokurent

tel. 503 125 622

mgr inż. Grzegorz Kuszneruk - prezes zarządu

tel. 722 114 746

mgr inż. Sławomir Bieroza - zastępca prezesa zarządu

tel. 793 248 979

mgr inż. Adam Stepaniuk - zastępca prezesa zarządu

tel. 531 999 554

Kontakt z nami

Centrala spółki

ul. Warszawska 100
21-500 Biała Podlaska


adres do korespondencji:
ul. Janowska 11D, 21-500 Biała Podlaska
tel. 534 999 878 fax: 83 344 07 55

Biuro w Białymstoku

Koplany Kolonia 35
16-061 Juchnowiec Kościelny

Aktualności

2017-08-09
Na nadzorowanej przez nas budowie kładki dla pieszych i rowerzystów, odbył się montaż przęsła głównego.
2017-03-24
UWAGA! Od dnia 01.04.2017r. ulega zmianie adres biura w Białymstoku. Nowy adres do Koplany Kolonia 35, 16-061 Juchnowiec Kościelny.
2017-02-10
W dniu dzisiejszym zawarliśmy umowę z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 678 na trasie z Białegostoku do Wysokiego Mazowieckiego. Kontrakt obejmie odcinek od obejścia miejscowości Księżyno do skrzyżowania z DW682 w miejscowości Markowszczyzna. W sumie zadanie dotyczy fragmentu o długości 6,5 km.
2017-01-03
DDG sp. z o.o. sp. k. zawarła umowę z miastem Lublin na pełnienie nadzoru nad budową nowego odcinka ul. Bohaterów Monte Cassino od Wojciechowskiej do al. Solidarności w Lublinie. Inwestycja obejmuje budowę 1200 metrów nowej drogi: od skrzyżowania z ul. Wojciechowską do węzła Sławin. Na skrzyżowaniu z ulicą Nałęczowską wybudowane zostanie dwupoziomowe skrzyżowanie. W ramach inwestycji przebudowany zostanie również odcinek ul. Nałęczowskiej. Wykonawcą robót będzie firma Budimex.
2016-09-06
Spółka DDG zawarła umowę z lubelskim odziałem GDDKiA na nadzór nad zaprojektowaniem i budową ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej numer 2, w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonawcą robót jest firma Budimex.
2016-09-02
W dniu dzisiejszym uruchomiliśmy nową wersję naszej strony.
2016-08-19
W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę na nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych na drodze krajowej numer 65 w Grajewie (woj. podlaskie).
2016-08-05
W dniu 05.08.2016r. podpisaliśmy umowę na na realizację nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi gminnej na terenie gminy Zabłudów.

Oferta

Oferujemy współpracę w zakresie:

  • kompleksowej obsługi dużych inwestycji budowlanych,
  • analizy umów i dokumentacji dotyczących kontraktów na wykonanie robót budowlanych (w tym realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC),
  • analizie i formułowaniu Roszczeń kontraktowych,
  • wykonywaniu opinii i analiz technicznych i prawnych,
  • doradztwie technicznym i prawnym na etapie projektowania inwestycji,
  • i innych z zakresu inwestycji budowlanych.

© Adam Stepaniuk 2016-2017